اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل :

 • ابراهیم عابدی

  تحصیلات: لیسانس زبان انگلیسی

  تلفن: 09121168091

  ایمیل: abedi.ebrahim62@gmail.com

  ابراهیم عابدی
  مدیرعامل
 • حسین شیردل

  تحصیلات: دکترای شیمی

  تلفن: 09143620364

  حسین شیردل
  عضو هیئت مدیره
 • بهروز رحمانی زرنق

  تحصیلات: فوق لیسانس حسابداری

  تلفن: 9127798915

  ایمیل: Rahmani_behrooz@yahoo.com

  بهروز رحمانی زرنق
  نائب رئیس هیئت مدیره
 • محمد علی اخباری

  تحصیلات: فوق لیسانس

  تلفن: 09151164833

  محمد علی اخباری
  رئیس هیئت مدیره

مدیران شرکت

 • تیمور اسرانی

  تحصیلات: فوق دیپلم

  تلفن: 9143141225

  تیمور اسرانی
  مدیر امور اداری
 • مسعود امن زاده

  تحصیلات: لیسانس مکانیک

  تلفن: 9143135062

  ایمیل: masoudAmanzadeh2010@yahoo.com

  مسعود امن زاده
  مدیرکارخانه
 • شهرام فکرانه

  تحصیلات: لیسانس زبان انگلیسی

  تلفن: 9120413926

  ایمیل: shahram.fekraneh@gmail.com

  شهرام فکرانه
  مدیر بازاریابی
 • حسن حسین زاده

  تحصیلات: کاردانی بازاریابی و فروش

  تلفن: 9144113018

  ایمیل: hoseynzadehhassan@gmail.com

  حسن حسین زاده
  مدیر بازرگانی
 • محمد باغبان صادقی

  تحصیلات: لیسانس حسابداری

  تلفن: 9147562072

  ایمیل: mbsadeghi108@gmail.com

  محمد باغبان صادقی
  مدیر مالی